ĐIỀU KIỆN TÍNH THU NHẬP VỚI AGENCY CẤP

CHÍNH SÁCH PHỤ CẤP

Cấp IdolNgày liveGiờ liveThu nhập KC của idolThưởng Agency Cấp (VND)
D153030.000240.000
C153050.000400.000
B2040100.000800.000
A2040300.0002.300.000
S2060500.0003.900.000
2S2060750.0005.900.000
3S20601.000.0007.800.000
4S20601.500.00011.800.000
5S20602.000.00015.750.000

* Từ mốc 2M kim cương trở đi, cứ mỗi 1M kim cương thu nhập Idol đạt được Công ty sẽ thưởng thêm cho Agency 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)

  • Lưu ý: Tháng đầu tiên agency chỉ cần có idol giới thiệu đạt các mốc như bảng trên là được hưởng theo chính sách thưởng
    Từ tháng thứ 2 Agency mỗi tháng phải cung cấp được tối thiểu 1 IDOL LOẠI C hoặc 2 IDOL LOẠI D trở lên để được hưởng chính sách thưởng. Trong trường hợp, từ tháng thứ 2 trở đi Agency không đạt được yêu cầu tuyển dụng trở lên thì tháng đó agency chỉ được hưởng 70% mức thưởng. Nếu liên tục 3 tháng agency không đạt được nhiệm vụ thì Agency sẽ bị chấm dứt hợp tác và chấm dứt nhận thưởng từ những idol cũ. Sau thời gian bị ngừng hợp tác nếu Agency tuyển lại sẽ chỉ tính thưởng trên những idol mới của Agency.

B. Trường hợp đặc biệt: 8%-10%

1. Các công ty có thể áp dụng chính sách hoa hồng biên độ dao động 8%-10% tính trên mức tổng kim cương idol của Agency nhánh đạt được.

Agency Cấp 1: Hoa hồng 10%

Agency Cấp 2: Hoa hồng 8%

2. Điều kiện Agency được hưởng chính sách hoa hồng trên:

2.1 Điều kiện của Agency cấp 1:

2.1.1 Điều kiện ngày và giờ Live:

Idol Tháng đầu tiên Idol phải live đủ 15 ngày 30 giờ.

Từ tháng thứ 2 trở đi idol phải live đủ 20 ngày 60 giờ Agency cấp 1 mới được hưởng chính sách Thưởng Bảo Cấp.

Trường hợp idol live không đủ ngày và giờ thì Agency cấp 1 hưởng mức hoa hồng theo chính sách Phụ Cấp trên

2.1.2 Điều kiện mốc doanh thu

 Doanh thu tổng kim cương thu nhập của Agency nhánh đạt tối thiểu 10M trở lên: Công ty có thể đề nghị mức hoa hồng 10% theo cách tính chỉ tiêu ngày giờ như trên. Lúc này Agency được gọi là Agency cấp 1 của Công ty.

2.1.3 Điều kiện số lượng Idol

Agency cấp 1 phải có tối thiểu 40 idol hoạt động và mỗi tháng phải có tối thiểu 5 idol mới live tối thiểu 15 ngày 30 giờ.

2.2 Điều kiện của Agency cấp 2

2.2.1 Điều kiện ngày và giờ Live:

Idol Tháng đầu tiên Idol phải live đủ 15 ngày 30 giờ.

Từ tháng thứ 2 trở đi idol phải live đủ 20 ngày 60 giờ Agency cấp 2 mới được hưởng Chính sách Thưởng Bảo Cấp.

Trường hợp idol live không đủ ngày và giờ thì Agency cấp 1 hưởng mức hoa hồng theo chính sách thường Phụ Cấp

2.2.2 Điều kiện mốc doanh thu

Doanh thu tổng kim cương thu nhập đạt tối thiểu 8M trở lên: Công ty có thể đề nghị 8% hoa hồng theo luật tính như trên. Lúc này Agency được gọi là Agency cấp 2 của Công ty.

2.2.3 Điều kiện số lượng Idol

Agency cấp 2 phải có tối thiểu 30 idol hoạt động và mỗi tháng phải có tối thiểu 5 idol mới live tối thiểu 15 ngày 30 giờ.

Công ty và Agency cấp 1, cấp 2  phải đảm bảo nguyên tắc bảo mật, không công khai chính sách này cho bất kỳ bên thứ ba nào được biết. Đồng thời các Công ty tuyệt đối không dùng chính sách tốt hơn để lôi kéo các Agency hiện đang hoạt động ở các Công ty khác.

10% là biên độ tối đa các Công ty đề nghị cho các đối tác, AGENCY Cấp 1 và 2 trở đi