THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI HP MEDIA

  • Sau khi xác nhận vào MCN HP MEDIA bạn sẽ chính thức trở thành Idol của HP Media tại Tiktok.
  • Hợp đồng mặc định có thời hạn là 5 năm kể từ ngày xác nhận.
  • Tuân thủ các Quy tắc cộng đồng từ Tiktok và thực hiện các quy định chung của Công ty

XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG

Nếu đồng ý với Chính sách và thỏa thuận Hợp tác nêu trên. Hãy bấm “XÁC NHẬN” dưới đây, hoặc hệ thống tự chuyển trang sau 10 giây.

XÁC NHẬN THAM GIA

Xem hướng dẫn bên dưới trước khi bấm XÁC NHẬN tham gia