Vui Tết Mình Cùng Live | 20-25/01/2023

Ngoài các phần thưởng bên dưới.

idol đạt top 1 ngày từ 20-25/1/2023 sẽ được thưởng thêm 500$.
 
Tức là sẽ có 6 giải TOP 1 dành cho 6 bạn trong 6 ngày này.
 
Mn xem ai đua dc đua hen. Tính tgian live và số kc nữa.