TÍNH NĂNG NHÓM CỦA NHÀ SÁNG TẠO TIKTOK VIỆT NAM

🔔 THÔNG BÁO TÍNH NĂNG MỚI CỦA TIKTOK LIVE – CREATOR’S TEAM 🔔

– Mỗi người tham gia sẽ tốn 1 xu. Số xu này vẫn cộng vào data nhiệm vụ.
– Người tham gia làm nhiệm vụ sẽ tăng cấp bậc CREATOR’S TEAM.
– CREATOR’S TEAM có 50 cấp độ. Mỗi cấp độ được mở sẽ có mỗi đặc quyền khác nhau.


CHỈ CẦN 1 XU MÀ THÔI !!! 

Nhóm của nhà sáng tạo TikTok đã ra mắt rồi đây
Mau cập nhật ứng dụng TikTok của bạn lên phiên bản mới nhất

Là người xem

Bạn có thể tham gia Nhóm của Nhà sáng tạo

  • Nổi bật hơn với “huy hiệu độc quyền”
  • Quà tặng đặc biệt
  • Thông báo đặc biệt

Hỗ trợ nhà sáng tạo yêu thích càng nhiều, cấp của bạn trong nhóm sẽ càng cao

→ Bạn sẽ có thêm nhiều HUY HIỆU ĐỘC QUYỀN HIỆU ỨNG ĐỘC QUYỀN dành riêng cho bạn

☛ Tham gia nhóm của Nhà sáng tạo ngay hôm nay và thể hiện tình yêu của bạn dành cho nhà sáng tạo

Nếu bạn là Nhà sáng tạo

Đã đến lúc khởi tạo nhóm của Nhà sáng tạo cho riêng mình

  • Hãy làm quen với cộng đồng của bạn
  • Những người tích cực tương tác nhất (Top Members)
  • Những thành viên mới (New Members)
  • Những thành viên mới nổi trong nhóm (Rising Members)

→ Khởi tạo nhóm của Nhà sáng tạo trên màn hình phát live hoặc trong các video LIVE

☛ Mời người xem trở thành thành viên trong nhóm của bạn

Tất cả chỉ tốt 1 xu mà thôi !!!