Câu Lạc Bộ Nhà Sáng Tạo Ưu Tú – Hỗ trợ Tích Xanh Tiktok

1. Tham gia Agency hơn 3 tháng
2. Doanh thu 2 tháng gần nhất có 1 tháng đạt ≥ 5M (tuỳ thuộc vào từng giai đoạn mà Tiktok yêu cầu số kc khác nhau)
3. Follow lớn 100k
4. Có hình ảnh tốt và không có thông tin xấu
5. 30 ngày qua không có vi phạm
6. Thái độ hợp tác và làm việc chuyên nghiệp
7. Nội dung chất lượng tốt, sẽ do TikTok đánh giá dựa trên các buổi live gần nhất
bạn nào đạt những điều kiện trên có thể liên hệ với cty, khi nào tới ngày sinh nhất sẽ được lên 1 banner riêng chúc mừng sinh nhật (ví dụ 1 trong các quyền lợi)
8. Có 4 bài viết PR bản thân trên báo chí uy tín

Sau khi đủ các yêu cầu trên, hãy gửi thông tin về HP Media để được gửi đi xét duyệt thông tin nhé!