Sự Kiện Tiktok Live Việt Nam – Hàng Tuần Trong Tháng 8-9/2023

Sự kiện nội dung TikTok Live Việt Nam Hàng Tuần Trong Tháng 8-9/2023

Sẽ có các chủ đề :

  1. Tên Sự Kiện : Back To School | Tuần 08/08 – 13/08
    Hạn chót đăng ký 02/08
  2. Tên Sự Kiện : Nét Đẹp Văn Hóa Việt | Tuần 21 – 27/08
    Hạn chót đăng ký 14/08
  3. Tên Sự Kiện : Lễ Hội Trăng Rằm | 27/09 – 29/09
    Hạn chót đăng ký 15/09