Quy định Quản lý Thần Tượng Livestream

THEO QUY ĐỊNH CỦA HIỆP HỘI TIKTOK LIVE VIỆT NAM 2023

Nguyên tắc chung là các Hội viên không dụ dỗ, lôi kéo Idol đã có công ty chủ quản dưới mọi hình thức (ví dụ Idol lôi kéo Idol, cộng tác viên lôi kéo Idol, user lôi kéo Idol…).
Các công ty/hội viên sẽ tập trung nhân lực, mũi nhọn vào khai thác và phát triển nguồn lực Idol mới từ các nền tảng ngoài, nguồn tài nguyên ngoài và luôn loại trừ Idol đã có công ty quản lý rồi. Các công ty/hội viên cam kết không tác động, can thiệp dưới mọi hình thức với Idol đã có công ty quản lý, cho dù Idol này mới lên hệ thống của công ty chủ quản dù là một giây.

* Trường hợp Idol đã lên hệ thống quản lý của đơn vị chủ quản lần đầu tiên không quá mười lăm (15) ngày sau đó chủ động thoát team hoặc đã hoạt động trên Công ty/Hội viên chủ quản ban đầu trên 15 ngày sau đó nghỉ live 30 ngày để thoát team: Trường hợp này sau khi phát hiện Idol tự động thoát team hoặc nghỉ live 30 ngày để thoát team vì lý do bị Hội viên/Công ty khác lôi kéo (dưới mọi hình thức) thì Công ty chủ quản ban đầu của Idol sẽ có nhiệm vụ thông báo đến Hội Trưởng Hiệp Hội bằng văn bản (Chat/email/điện thoại…) hoặc nhắn trong group hoạt động chung của Hiệp Hội về trường hợp cụ thể này (kèm theo tình huống cụ thể, cùng các bằng chứng liên quan về vụ việc. Lúc này Công ty/hội viên có hành vi lôi kéo (chủ động hoặc bị động lôi kéo) sẽ chủ động xoá Idol tranh chấp này ra khỏi hệ thống của mình đồng thời phối hợp thuyết phục Idol quay trở về Công ty/Hiệp hội sở hữu ban đầu. Các hội viên nhất trí tinh thần không tranh giành, lôi kéo, vụ lợi Idol đã có công ty quản lý để giải quyết mọi trường hợp tranh chấp.

Kết quả tình huống 1: Idol đồng thuận quay về Công ty/Hội viên chủ quản ban đầu. Ưu tiên hướng giải quyết theo tình huống này để quyền lợi các Công ty được đảm bảo ở mức tốt nhất.

Kết quả tình huống  2: Idol không đồng thuận quay về Công ty/Hội viên chủ quản ban đầu. Trường hợp này sau khi thử mọi cách mà Idol không đồng thuận quay về, thì Công ty/Hội viên chủ quản ban đầu có quyền chỉ định/nhờ Công ty/Hội viên khác hỗ trợ thuyết phục Idol quay về hoặc chuyển giao sang hệ thống quản lý của Công ty/Hội viên khác theo mức phí chuyển giao với Công ty chủ quản ban đầu theo tỉ lệ: Công ty chủ quản ban đầu hưởng 80% lợi nhuận- Công ty thứ hai nhận chuyển giao hưởng 20% lợi nhuận (Lợi nhuận chia sẻ sau khi trừ đi chi phí thưởng Idol theo bảng tiêu chuẩn).

Kết quả tình huống 3: Idol bị lôi kéo qua Công ty Quản lý của Phía Trung Quốc hoặc quốc gia khác. Trường hợp này Công ty/hội viên chủ quản ban đầu của Idol có quyền đề nghị các Hội viên khác cùng phối hợp để kéo lại Idol này và chủ động đưa phương thức chia sẻ lợi nhuận 80% lợi nhuận dành cho công ty chủ quản ban đầu và 20% lợi nhuận dành cho Công ty giúp đỡ đưa Idol trở về hệ thống MCN Việt Nam thành công. (Lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí thưởng tiêu chuẩn cho Idol).

Kết quả tình huống 4: Nếu Idol nghỉ live 4 tháng hoàn toàn (không live ở bất kỳ tài khoản nào trên nền tảng TikTok) và sau đó 2 tháng không vào bất kỳ công ty quản lý nào thì lúc này Idol mới được trở thành Idol tự do và các công ty quản lý có thể tiếp cận đưa Idol về hệ thống của mình. Nếu Idol không đủ điều kiện trở thành Idol tự do thì Idol vẫn thuộc công ty chủ quản ban đầu, mọi tranh chấp phát sinh đều do Công ty chủ quản ban đầu quyết định hình thức, phương thức xử lý theo các tình huống như trên.