CÁC TRẬN ĐẤU ĐANG CHỜ KẾT NỐI
– Nếu phù hợp xin vui lòng liên hệ quản lý để lên lịch ghép đôi
– Nếu không có, liên hệ quản lý để lên lịch mới và đợi đối thủ xác nhận sau