VÍ DỤ VỀ IDOL VI PHẠM 7 NGÀY KHÔNG NGHIÊM TRỌNG

TRƯỜNG HỢP 1:
Tháng đó có 3 AGC VI PHẠM:
– A 1 bạn | B 2 bạn | C 1 bạn
Suy ra >> Tổng vi phạm tháng đó là 4 > ÁP DỤNG PHẠT

Hình thức phạt:
– A không trừ vì có 1 idol vi phạm
– B bị phạt 0,25% vì có idol thứ 2 vi phạm
– C không trừ vì có 1 idol vi phạm
———————————


TRƯỜNG HỢP 2:
Tháng đó có 2 AGC VI PHẠM:
– A 2 bạn | B 1 bạn
Suy ra >> Tổng vi phạm tháng đó là 3

Hình thức phạt:
Không xử phạt vì số lượng tổng tháng đó dưới 4.
——————————-


TRƯỜNG HỢP 2:
Tháng đó có 2 AGC VI PHẠM:
– A 15 bạn | B 1 bạn
Suy ra >> Tổng vi phạm tháng đó là 16 > ÁP DỤNG PHẠT

Hình thức phạt:
– A bị phạt 2,5% do có >11 idol vi phạm k kháng cáo thành công
– B không trừ vì có 1 idol vi phạm