Nhiệm vụ mở tính năng PK dành cho idol mới.

Idol mới khi bấm Golive, sẽ xuất hiện bảng nhiệm vụ trên. Idol cần hoàn thành các nhiệm vụ các Giai đoạn để mở tính năng PK.