MINECRAFT LIVE 2023 | từ 15/10-11/11

TikTok Live Việt Nam tổ chức tuần lễ theo chủ đề Minecraft hoành tráng với những Nhà sáng tạo Live nổi bật từ 15/10 – 11/11. Xem chi tiết thể lệ tham gia dưới đây