Mất filter và hướng dẫn lấy thông tin

 

Nếu bạn bị mất filter, Hiệu ứng hay Tăng Cường. Hãy cung cấp các thông tin:

+ Ảnh khu vực bị mất
+ Tiktok ID
+ Mất Hiệu Ứng hay Tăng cường hay cả 2. Nếu chỉ mất Filter nhất định thì hãy nhờ Idol khác chụp ảnh của filter đó.
+ Phiên bản Tiktok hiện tại (Cài đặt và quyền riêng tư > Kéo xuống dưới cùng có phiên bản. Ví dụ: v30.6.7 (30062317))
+ Dòng điện thoại nào (Vd: iPhone 14 promax)

Sau đó idol soạn thành 1 tin nhắn để quản lý dễ copy và không bị sai sót.
Ví dụ: ID: nira0412 + 14promax + v30.6.0 (0360190) + mất hiệu ứng