BƯỚC 1: MỞ TRUNG TÂM LIVE VÀ LỜI MỜI ĐẠI LÝ

Idol bấm link bên dưới để xác nhận Mở Trung Tâm LiveLời Mời Đại lý để lấy Mã Lời Mời ở Bước 2 và Bước 3

MỞ TRUNG TÂM LIVE

Click Here GIF | Gfycat

BƯỚC 2: LẤY MÃ LỜI MỜI
BƯỚC 3: SAO CHÉP MÃ LỜI MỜI
XÁC NHẬN IDOL SAU KHI ĐƯỢC XÉT DUYỆT TẠI ĐÂY