Live Creator Tiềm Năng 2023 | 23/10-5/11

Cách tính điểm và Giải thưởng được tính theo tuần dành cho các Live Creator mới từ 01/08 – 30/09/2023