LỊCH THI ĐẤU và EVENT DO TIKTOK SẮP XẾP
BIẾT ID ĐỐI THỦ TRONG NGÀY THÌ ĐẤU TỪ 14-17 GIỜ.

———————

PK CHÂU LỤC DO HP MEDIA SẮP XẾP CÙNG TIKTOK
BIẾT TRƯỚC ĐỐI THỦ, KIM CƯƠNG VÀ NGÀY THI ĐẤU