ĐĂNG KÝ THI ĐẤU PKQT TẠI FANPAGE HOẶC AGC TUYỂN DỤNG CỦA BẠN