Hành vi thù địch

TikTok là một cộng đồng đa dạng, hòa nhập, và không chấp nhận sự phân biệt đối xử. Chúng tôi không cho phép nội dung chứa ngôn từ hay hành vi kích động thù địch và sẽ xóa nội dung đó khỏi nền tảng của mình. Chúng tôi sẽ tạm ngưng hoặc cấm các tài khoản vi phạm quy định về ngôn từ kích động thù địch, hoặc có liên quan đến ngôn từ kích động thù địch.

Tấn công các nhóm được bảo vệ trên cơ sở công bằng và bình đẳng

Chúng tôi định nghĩa ngôn từ kích động thù hận, hay hành vi thù hận là nội dung tấn công hoặc đe dọa, kích động bạo lực chống lại hoặc hạ thấp nhân phẩm một cá nhân hoặc một nhóm người trên cơ sở công bằng và bình đẳng, bao gồm:

 • Chủng tộc
 • Dân tộc
 • Nguồn gốc quốc gia
 • Tôn giáo
 • Địa vị
 • Xu hướng tính dục
 • Giới tính
 • Giới
 • Bản dạng giới
 • Bệnh nghiêm trọng
 • Khuyết tật
 • Tình trạng di trú

Không đăng, tải lên, phát trực tuyến hoặc chia sẻ:

 • Nội dung thù địch liên quan đến một cá nhân hoặc nhóm người, bao gồm:
  • tuyên bố rằng họ bị yếu kém về thể chất, tinh thần hay đạo đức
  • kêu gọi hoặc biện minh cho các hành động bạo lực chống lại họ
  • tuyên bố rằng họ là tội phạm
  • đề cập đến họ một cách tiêu cực như động vật, đối tượng vô tri vô giác, hay thực thể nào khác không phải con người
  • thúc đẩy hoặc biện minh cho việc loại trừ, cách ly hoặc phân biệt đối xử chống lại họ
 • Nội dung mô tả tác hại gây ra cho một cá nhân, hoặc một nhóm trên cơ sở công bằng và bình đẳng.

Biệt ngữ miệt thị

Biệt ngữ miệt thị được định nghĩa là những thuật ngữ mang tính xúc phạm nhằm miệt thị dân tộc, chủng tộc hoặc bất kỳ thuộc tính được bảo vệ trên cơ sở công bằng và bình đẳng. Để giảm thiểu sự phổ biến của các thuật ngữ gây xúc phạm, chúng tôi sẽ xóa tất cả những từ ngữ miệt thị khỏi nền tảng của mình, trừ khi các thuật ngữ đó được chuyển đổi mục đích sử dụng, dùng để chỉ bản thân (ví dụ: trong một bài hát) hoặc không mang ý chê bai.

Không đăng, tải lên, phát trực tuyến hoặc chia sẻ:

 • Nội dung sử dụng hoặc bao gồm biệt ngữ miệt thị

Tư tưởng thù địch

Tư tưởng thù địch là những tư tưởng thể hiện sự thù địch rõ ràng đối với nhóm người được bảo vệ dựa trên cơ sở công bằng và bình đẳng. Tư tưởng thù địch không phù hợp với một cộng đồng hỗ trợ và hòa nhập mà nền tảng của chúng tôi xây dựng. Do đó, chúng tôi sẽ xóa nội dung quảng bá cho tư tưởng này.

Không đăng, tải lên, phát trực tuyến hoặc chia sẻ:

 • Nội dung ca ngợi, quảng bá, tôn vinh hoặc ủng hộ bất kỳ hệ tư tưởng thù địch nào
 • Nội dung chứa tên, biểu tượng, biểu trưng, cờ, khẩu hiệu, đồng phục, cử chỉ, cách chào, hình minh họa, chân dung, bài hát, nhạc, lời bài hát hoặc các yếu tố khác có liên quan đến tư tưởng thù địch
 • Nội dung phủ nhận các sự kiện bạo lực đã được ghi chép đầy đủ và diễn ra, ảnh hưởng đến các nhóm trên cơ sở công bằng và bình đẳng
 • Tuyên bố về quyền tối cao đối với một nhóm người liên quan trên cơ sở công bằng và bình đẳng
 • Các thuyết âm mưu được sử dụng để biện minh cho tư tưởng thù địch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *