Tiến Tới GALA 2023 và Thưởng Các Giai Đoạn

Lịch GALA 2023 + các giải thưởng và thưởng từ HP Media cho idol xuất sắc mỗi ngày

  • Giai đoạn 1 9/10 – 19/11
  • Giai đoạn 2 20/11 – 8/12
  • Giai đoạn 3 11/12 – 15/12