MỖI CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN SẼ ĐÓNG NHẬN XU HƯỚNG ĐỂ KIỂM DUYỆT
THỨ 2 SẼ ĐẨY CÁC VIDEO CÓ ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN YÊU CẦU
LƯU Ý: VIDEO ĐĂNG TẢI CHẬM NHẤT VÀO THỨ 7 ĐỂ CHỦ NHẬT ĐỦ 24 GIỜ
Ưu tiên các video có gắn Hashtag:
#hpmedia #xuhuong #cover #song #tenbaihat #casi #dance #nhay #outdoor #ghita #acoustic… cho phù hợp với nội dung video