Đại chiến PK Quốc tế | Trung Đông, Nhật, Hàn | 14-17/8