Chủ nghĩa cực đoan bạo lực

Quan điểm của chúng tôi là kiên quyết không cho phép bạo lực trên hoặc ngoài TikTok. Chúng tôi không cho phép người dùng sử dụng nền tảng của chúng tôi để đe dọa, kích động bạo lực, hoặc quảng bá cho các cá nhân hoặc tổ chức nguy hiểm. Khi có mối đe dọa đối với sự an toàn của cộng đồng, hoặc khi một tài khoản được sử dụng để cổ xuý hoặc tôn vinh bạo lực ngoài nền tảng, chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc cấm tài khoản đó. Khi nhận được lệnh, chúng tôi sẽ báo cáo các mối đe dọa đó cho các cơ quan pháp luật có liên quan. Để bảo vệ cộng đồng một cách hiệu quả, chúng tôi có thể xem xét thông tin hiện có trên các nền tảng khác và ngoại tuyến để xác định các cá nhân, tổ chức bạo lực và cực đoan trên nền tảng. Nếu chúng tôi tìm thấy những cá nhân hoặc tổ chức như vậy trên TikTok, chúng tôi sẽ đóng tài khoản của họ.

Đe doạ và kích động bạo lực

Chúng tôi coi việc kích động bạo lực là hành vi ủng hộ, chỉ đạo hoặc khuyến khích người khác có hành động bạo lực. Chúng tôi không cho phép các mối đe dọa bạo lực hoặc kích động bạo lực có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng trên nền tảng của mình.

Không đăng, tải lên, phát trực tuyến hoặc chia sẻ:

  • Tuyên bố về ý định gây thương tích cho một cá nhân hoặc một nhóm
  • Tuyên bố hoặc hình ảnh khuyến khích người khác có hành động hoặc ủng hộ bạo lực 
  • Tuyên bố có điều kiện hoặc thể hiện nguyện vọng khuyến khích người khác có hành động bạo lực
  • Kêu gọi mang vũ khí đến một địa điểm với ý định hù dọa, hoặc đe dọa một cá nhân, hoặc nhóm bằng bạo lực
  • Hướng dẫn cách chế tạo hoặc sử dụng vũ khí với mục đích kích động bạo lực

Cá nhân và tổ chức nguy hiểm

Chúng tôi không cho phép những cá nhân hoặc tổ chức quảng bá, hay tham gia các hoạt động bạo lực xuất hiện trên nền tảng của mình. Những cá nhân, tổ chức này bao gồm kẻ giết người hàng loạt, tội phạm hiếp dâm, các nhóm thù địch, tổ chức tội phạm, tổ chức khủng bố và các nhóm vũ trang phi nhà nước khác nhắm đến dân thường.

Tổ chức khủng bố

Những kẻ khủng bố và tổ chức khủng bố là các tác nhân phi nhà nước có hành động đe dọa bạo lực, sử dụng bạo lực, và/hoặc phạm tội nghiêm trọng (ví dụ tội ác chống lại loài người) nhắm vào dân thường nhằm theo đuổi các mục tiêu về chính trị, tôn giáo, đạo đức hoặc tư tưởng.

Nhóm thù địch có tổ chức

Nhóm thù địch có tổ chức chỉ những cá nhân và tổ chức tấn công người khác dựa trên các thuộc tính được bảo vệ, chẳng hạn như chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, đẳng cấp, xu hướng tính dục, giới tính, giới, bản dạng giới hoặc tình trạng di trú. Chúng tôi coi các hành động tấn công gồm có: các hành động kích động bạo lực hoặc thù hằn, hạ thấp nhân phẩm của các cá nhân hoặc nhóm hoặc đi theo một hệ tư tưởng thù địch.

Tổ chức tội phạm

Các tổ chức tội phạm là các tổ chức xuyên quốc gia, quốc gia hoặc địa phương đã tham gia vào các tội nghiêm trọng, bao gồm tội phạm bạo lực (ví dụ: giết người, hiếp dâm, cướp, hành hung), buôn bán bất hợp pháp (ví dụ: người, nội tạng, ma túy, vũ khí), bắt cóc, tội phạm tài chính (ví dụ: đe doạ, tống tiền, lừa đảo, rửa tiền) hoặc tội phạm mạng.

Không đăng, tải lên, phát trực tuyến hoặc chia sẻ:

  • Nội dung ca ngợi, quảng bá, tôn vinh hoặc ủng hộ các cá nhân và/hoặc tổ chức nguy hiểm
  • Nội dung khuyến khích tham gia hoặc có ý định tuyển mộ các cá nhân vào các tổ chức nguy hiểm
  • Nội dung có tên, biểu tượng, biểu trưng, ​​cờ, khẩu hiệu, đồng phục, cử chỉ, cách chào, hình minh họa, chân dung, bài hát, nhạc, lời bài hát hoặc các yếu tố khác mang ý nghĩa đại diện cho các cá nhân và/hoặc tổ chức nguy hiểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *